nehalennia.xyz en nehalennia.eu
TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    opvragen rekentoetscijfers


  Uitslag tijdvak juni 2018 is op 29 juni binnengekomen

Vanwege de privacy (AVG wet), mogen hier geen namen worden vermeld: wel leerlingennummers.
Vul hier je leerlingnummer in (6 cijfers):
  • Oefentoetsen tellen niet mee.
  • Als je een jaar over doet, vervallen de reeds gemaakte toetsen.
  • Bij overstap van H5 naar V5 mag je eindcijfer als vrijstelling worden meegenomen
    (Je mag zeker vier nieuwe toetsen maken, maar kunt hier altijd op terugvallen)
  Zo snel mogelijk na het maken van de rekentoets vind je hier ook je voorlopige score.
30 punten en meer is (meestal) wel genoeg voor een voldoende.


het is nu zaterdag 18 augustus 2018  (week 33)