nehalennia.xyz en nehalennia.eu
TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    rekentoets op Nehalennia


Rekentoets op Nehalennia.

Uiteraard kunnen wij op Nehalennia niet om de rekentoets heen.
 • Op het HAVO is de enige wettelijke eis dat de rekentoets in de laatste twee jaar van de opleiding tenminste éénmaal gemaakt is. Maar vervolgopleidingen kijken ook naar deze cijfers, dus verplicht de school je om een eventuele onvoldoende te herkansen voor het eindexamen.
  Heb je na twee herkansingen nog geen voldoende, of wil je een voldoende herprofileren, dan kan dat nog één keer na het CSE.
  Herprofileren is uiteraard altijd mogelijk (tot een maximum van vier pogingen).
 • Op het VWO zit niet niet meer in de kernvakkenregeling (zie nieuws).
  Het halen van een voldoende (een 6 of hoger) voor de rekentoets is dus eigenlijk een must. Je hebt hiervoor in totaal vier pogingen waarvan de eerste in V5. Herprofileren is altijd mogelijk (in totaal heb je vier pogingen)
  Op Nehalennia geldt nu voor het VWO dezelfde regeling als op het HAVO: bij een eventuele onvoldoende heb je de (inspannings-)verplichting te herkansen.
  Daarnaast heb je het recht te herprofileren. Dit is mogelijk interessant omdat het rekentoetscijfer wel ingezet kan worden bij de 'cum laude' regeling.
het is nu zaterdag 18 augustus 2018  (week 33)