nehalennia.xyz en nehalennia.eu
TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    rekentoets op VWO


Rekentoets op het VWO, examenjaar 2017-2018 (in het rood de wijzigingen per 15 december 2017)

  • de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen vwo en dient ten minste één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste leerjaar dan wel in het eindexamenjaar.
  • een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in het voorlaatste leerjaar.
  • een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (een gezakte leerling) heeft drie kansen.
  • het eindcijfer van de rekentoets telt mee in de kernvakkenregel van de slaag-zakregeling: binnen de kernvakken (Ne-En-Wi-rekentoets) mag er maximaal één 5 behaald zijn, de andere vakken moeten dan een 6 of hoger zijn om een vwo-diploma te kunnen behalen.
  • Het eindcijfer van de rekentoets telt verder (alleen in 2017-2018 nog) uitsluitend en alleen nog mee bij het gemiddelde in het kader van het judicium cum laude. Niet bij het gemiddelde CE-cijfer (≥ 5,5) en ook niet in de compensatieregel.
  • Met een eindcijfer 4 of lager voor de rekentoets is een leerling gezakt, ook al voldoet hij voor alle overige vakken aan de slaag-zakregeling.
  • Het vastgestelde eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de cijferlijst.
Toetsvarianten voor vwo:
  • Rekentoets 3F: is de reguliere rekentoets voor vwo (en havo).
  • Rekentoets 3ER; een officiële rekentoetsvariant, bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets, die zijn te vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl.
het is nu zaterdag 18 augustus 2018  (week 33)