nehalennia.xyz en nehalennia.eu
TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    rekentoets op HAVO


Rekentoets op het HAVO, examenjaar 2017-2018

  • de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen havo en dient ten minste één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste leerjaar dan wel in het eindexamenjaar.
  • een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in het voorlaatste leerjaar.
  • een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (een gezakte leerling) heeft drie kansen.
  • het cijfer van de rekentoets telt nog niet mee in de slaag-zakregeling, ook niet in de cum laude regeling.
  • het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de cijferlijst.
  • OCW maakt het meetellen van het rekentoetscijfer in de slaag-zakregeling van het havo minimaal een jaar voorafgaand aan het moment dát het gaat meetellen bekend. Dit betekent dat uiterlijk eind juni van een schooljaar bekend zal moeten zijn of het rekentoetscijfer het schooljaar daarop gaat meetellen in de slaag-zakregeling.
Toetsvarianten voor havo:
  • Rekentoets 3F: is de reguliere rekentoets voor havo (en vwo).
  • Rekentoets 3ER; een officiële rekentoetsvariant, bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets, die zijn te vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl.
het is nu zaterdag 18 augustus 2018  (week 33)