nehalennia.xyz en nehalennia.eu
TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    geldigheid rekentoets.


De geldigheid van de rekentoets..

Iedereen heeft VIER gelegenheden om de rekentoets te maken. Een onvoldoende moet je herkansen, een voldoende mag je herprofileren.
Een belangrijke bepaling is, dat bij doubleren in het voorexamenjaar, of het opnieuw eindexamen doen betekent dat alle resultaten van gemaakte toetsen vervallen. De 'teller' voor het aantal pogingen komt dan weer op nul te staan:

  • doubleer je in H4 of V5 heb je weer VIER nieuwe pogingen.
  • doubleer je in H5 of V6 heb je weer DRIE nieuwe pogingen.
Bij twijfel: raadpleeg de teamleider.
het is nu zaterdag 18 augustus 2018  (week 33)