HOME INFORMATICA KLOK

nehalennia leerlingenenqûete (roos van Leary)  


De 'Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag' (VIL) wordt wereldwijd gebruikt in het basisonderwijs, het voortgezet en universitair onderwijs; door docenten, managers en schoolleiding. De VIL is ruim 20 jaar geleden ontwikkeld door het voormalige IVLOS (nu Centrum voor Onderwijs en Leren) en een betrouwbare en valide vragenlijst.

De vragen gaan over het gedrag van een docent in de klas en geeft een beeld van zijn/haar handelwijze. De vragenlijst wordt ingevuld door de studenten (studentenbeeld), maar docenten kunnen de lijst ook voor zichzelf invullen (zelfbeeld) en aangeven hoe zij vanuit het perspectief van de student een ideale docent kunnen zijn (ideaalbeeld).

Het resultaat is een interactieroos met acht sectoren (Leary), zodat in elke sector een vorm van gedrag wordt aangegeven.
Deze 'Roos van Leary' kan als uitgangspunt worden gebruikt voor reflectie en verbetering.
check1a   Achtergronden van de VIL (inl. over online afname: PDY)
zondag 3 Juli 2022  (week 26)