HOME INFORMATICA REKENEN
palen

logo www.nehalennia.eu  

palen

logo2 www.nehalennia.org  


Dit is niet de officiële website van de school. Dit is een site en startpagina met lesmateriaal voor een aantal vakken, zoals informatica, rekenen (k&k), keuzewerktijd en wiskunde. Voor deze pagina's is meestal een wachtwoord nodig.
Voor de echte website van de school ga je naar www.nehalennia.nl.

          Cijfers rekentoets vind je hier (incl. oefentoetsen v4abcd)
check1a   Lokaalnummers locatie Breeweg
   Voor docenten (bijv. reserveren en plannen, n-termen, reserveren β-lokalen)
check1a   catalogus mediatheek (Aura) en MijnAuraSpacehet is nu woensdag 12 december 2018  (week 50)