TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    opvragen rekentoetscijfers


  Vanwege de privacy (AVG wet), mogen hier geen namen worden vermeld: wel leerlingennummers.
Vul hier je leerlingnummer in (6 cijfers):
  • Oefentoetsen tellen niet mee.
  • Als je een jaar over doet, vervallen de reeds gemaakte toetsen.
  • Bij overstap van H5 naar V5 mag je eindcijfer als vrijstelling worden meegenomen
    (Je mag zeker vier nieuwe toetsen maken, maar kunt hier altijd op terugvallen)
  • Bij overstap van M4 naar H4 mag een cijfer voor de 3F-toets als vrijstelling worden meegenomen, mits dit cijfer ook op MAVO-cijferlijst vermeld is. (2F cijfers tellen niet als vrijstelling)
  Zo snel mogelijk na het maken van de rekentoets vind je hier ook je voorlopige score.
Scores van maart tijdvak 2019 zijn op 5 april definitief geworden.


zaterdag 30 Mei 2020  (week 22)