TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    rekentoets op VWO


Rekentoets op het VWO, examenjaar 2018-2019

  • de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen vwo en dient ten minste één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste leerjaar dan wel in het eindexamenjaar.
  • een leerling heeft vier kansen voor de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in het voorlaatste leerjaar.
  • een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (een gezakte leerling) heeft drie kansen.
  • Het eindcijfer valt buiten de slaag-/zakregeling. Het cijfer van de rekentoets telt vanaf 2018-2019 niet meer mee bij het gemiddelde in het kader van het judicium cum laude. Ook telt het niet bij het gemiddelde CE-cijfer (≥ 5,5) of in de compensatieregel.
  • Een leerling die eerder een HAVO-diploma heeft behaald mag het cijfer van de rekentoets als vrijstelling inzetten.
  • Het vastgestelde eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de cijferlijst.
Toetsvarianten voor vwo:
  • Rekentoets 3F: is de reguliere rekentoets voor vwo (en havo).
  • Rekentoets 3ER; een officiële rekentoetsvariant, bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets, die zijn te vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl.
vrijdag 3 Juli 2020  (week 27)