TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    rekentoets op HAVO


Rekentoets op het HAVO, examenjaar 2018-2019

  • de rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen havo en dient ten minste één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste leerjaar dan wel in het eindexamenjaar.
  • een leerling heeft vier kansen voor de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in het voorlaatste leerjaar.
  • een leerling die in één jaar eindexamen aflegt (een gezakte leerling) heeft drie kansen.
  • het cijfer van de rekentoets telt niet mee in de slaag-zakregeling, ook niet in de cum laude regeling.
    Evenmin kan het cijfer gebruikt worden als compensatie.
  • het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de cijferlijst.
  • Een leerling die eerder een MAVO-diploma heeft behaald en daar de 3F toets heeft gemaakt mag het cijfer van de rekentoets als vrijstelling inzetten. Voorwaarde is wel dat dit 3F cijfer, en NIET het 2F cijfer op de mavo-cijferlijst vermeld is.
Toetsvarianten voor havo:
  • Rekentoets 3F: is de reguliere rekentoets voor havo (en vwo).
  • Rekentoets 3ER; een officiële rekentoetsvariant, bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie. Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets, die zijn te vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl.
vrijdag 3 Juli 2020  (week 27)