TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    geldigheid rekentoets.


De geldigheid van de rekentoets..

Iedereen heeft VIER gelegenheden om de rekentoets te maken. Een onvoldoende moet je herkansen, een voldoende mag je herprofileren.
Een belangrijke bepaling is, dat bij doubleren in het voorexamenjaar, of het opnieuw eindexamen doen betekent dat alle resultaten van gemaakte toetsen vervallen. De 'teller' voor het aantal pogingen komt dan weer op nul te staan:

  • doubleer je in H4 of V5 heb je weer VIER nieuwe pogingen.
  • doubleer je in H5 of V6 heb je weer DRIE nieuwe pogingen.
Bij 'opstromen' van havo-5 naar vwo-5 mag een rekentoetscijfer als vrijstelling worden meegenomen.
Ditzelfde geldt bij mavo-4 leerlingen die naar havo-4 gaan, en de 3F toets hebben gemaakt. Dit 3F cijfer, en dus niet het 2F cijfer moet dan op de cijferlijst staan.

Bij twijfel: raadpleeg de teamleider.
vrijdag 3 Juli 2020  (week 27)