TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    rekentoets: FAQ


Voor de meeste leerlingen zijn de vier gelegenheden (één in de voorexamenklas, drie in het examenjaar) wel voldoende. Maar soms zijn er bijzondere gevallen die wat vragen oproepen.
 • Ik heb een faciliteitenpas. Krijg ik dan ook extra tijd voor de rekentoets?
    Ja, je hebt recht op de gebruikelijke extra tijd. In plaats van twee klokuren, heb je twee en een half uur.
  Daarnaast krijg je de mogelijkheid om m.b.v. een koptelefoon de opgaven te laten voorlezen.
 • Ik heb al een HAVO-diploma. Moet ik op het VWO de toets opnieuw maken?
    Je mag dit cijfer als vrijstelling meenemen, en kunt hier ook op terugvallen als je tevergeefs geprobeerd hebt je cijfer te verbeteren.
  Je hebt weer VIER kansen om dit cijfer te verbeteren. Een 8 of 9 verbeteren is natuurlijk niet altijd zinvol. Maar we adviseren wel om te proberen een 6 of 7 te verbeteren in VWO-5. Het kan van pas komen bij een vervolgopleiding.
 • Ik ga overstappen van V4 naar H5. Hoe zit dat met de rekentoets?
     Dit is een ingewikkelde. In V4 mag je geen rekentoets maken. Wanneer je toch je VIER mogelijkheden wilt benutten, kunnen we je aan het eind van VWO-4 administratief in HAVO-4 zetten, zodat je samen met je nieuwe klasgenoten alvast de rekentoets kunt maken. Dan heb je in het voorexamenjaar toch alvast je eerste poging kunnen benutten. Overleg (bijtijds) met teamleider!
 • Ik ga overstappen van V5 naar H5. Hoe zit dat met de rekentoets?
     Niets aan de hand. Je maakt dan in VWO-5 gewoon de rekentoets mee. Dat jaar, is na een overstap naar HAVO-5, gewoon je voorexamenjaar.
 • Ik ga overstappen van M4 naar H4. Hoe zit dat met de rekentoets?
     Wanneer je naast, of in plaats van de 2F de 3F toets hebt gemaakt, mag je het resultaat als vrijstelling inzetten. Let op: dat mag alleen als dit 3F resultaat (en dus niet het 2F cijfer) op je cijferlijst staat.
 • Ik ben blijven zitten. Blijven de resultaten van mijn rekentoets staan?
     Helaas. Alle behaalde cijfers voor de rekentoets vervallen.
  Als je in V5 of H4 blijft zitten, begin je met een schone lei. Je hebt weer vier kansen.
  Doe je je examenjaar over, dan heb je maar drie nieuwe mogelijkheden.
 • Ik was ziek bij de rekentoets. Kan ik de toets inhalen?
     Ja, dat kan, maar alleen in dezelfde periode. Neem, wanneer je een rekentoets mist, zo snel mogelijk contact op met je teamleider.
 • Ik ben ingedeeld voor de rekentoets, maar ik heb dan juist mijn rijexamen. Kan ik met een andere klas meedoen?
     Een rijexamen is een geldige reden. Een voetbaltraining, of bijbaantje niet. Neem contact op met je teamleider.
 • Ik heb een onvoldoende staan voor de rekentoets. Maar ik heb hem gemaakt en dat is toch genoeg voor een diploma.
  Moet ik de rekentoets dan toch herkansen?
     Ja, dit is een schoolverplichting, en de school deelt je automatisch in voor de eerstvolgende herkansing. Het kost je niets, en een voldoende op je cijferlijst kan je op een vervolgopleiding voordeel opleveren.
 • Mijn vraag staat niet bij de FAQ ?
     Stel die vraag dan aan je teamleider!vrijdag 3 Juli 2020  (week 27)