nehalennia.xyz en nehalennia.eu
TERUG PDY

www.nehalennia.eu    python/turtle opdrachten


  (naar lesmateriaal Python)

  Opdrachten (zonder code)
  Voorbeelden (met code)
  Bewegen/draaien is gezichtsbedrog

    Python-speeltuin
  Trinket omgeving

    Python library (specifiek turtle)
  Guido van Rossum, de man achter Python
  Python en recursie (Sierpinski)
het is nu zaterdag 18 augustus 2018  (week 33)