HOME INFORMATICA REKENEN
palen

logo www.nehalennia.eu  

palen

logo2 www.nehalennia.xyz  


Dit is niet de officiële website van de school. Dit is een site en startpagina met lesmateriaal voor een aantal vakken, zoals informatica, rekenen (k&k), keuzewerktijd en wiskunde. Voor deze pagina's is meestal een wachtwoord nodig.
Voor de echte website van de school ga je naar www.nehalennia.nl.
          Cijfers rekentoets vind je hier (incl. oefentoetsen v4abcd)
check1a   Handig: / nieuwe lokaalnummers
   Voor docenten (bijv. reserveren digiquarium, n-termen, reserveren β-lokalen)
check1a   catalogus mediatheek (Aura) en MijnAuraSpace


het is nu zondag 17 december 2017  (week 50)